Чабанівська селищна рада
Київська область, Фастівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області VIIІ скликання Чабанівської селищної територіальної громади

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  81-ї позачергової сесії 

від 01 серпня 2023 року № 1071

Чабанівської селищної ради

Фастівського району

Київської області

В.о.селищного голови – секретар ради

_____________ Олена СОБОЛЄВА

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VIIІ СКЛИКАННЯ

ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Чабанівська селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування.

     Чабанівська селищна рада (надалі – Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом;

     Регламент Чабанівської селищної ради (надалі Регламент) є нормативним актом, який визначає діяльність селищної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій селищної ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів селищної ради та її посадових осіб, що випливають з їх повноважень.

1. Засідання селищної ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

2. У роботі сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об'єдна­нь громадян, засобів масової інформації, члени громади.

3. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» селищна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання. Гласність роботи ради забезпечується шляхом розміщення рішень селищної ради на офіційному веб-сайті Чабанівської селищної ради (chabany-rada.gov.ua), а також відкритим доступом до її пленарних засідань і засідань постійних комісій.

4. Рішення селищної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законом, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території Чабанівської селищної територіальної громади.

5. Селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси громадян селища Чабани та села Новосілки. Чабанівська селищна рада наділяється правом представляти інтереси Чабанівської селищної територіальної громади і приймати від її імені рішення.

6. Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах, мати інші повноваження передбачені Законом.

7. Кількісний склад депутатів селищної ради визначається Виборчим кодексом України  і становить 22 депутати.

8. Селищна рада вважається правочинною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Здійснення радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

Робота селищної ради ведеться українською мовою.

1. Перед початком проведення пленарного засідання селищної ради піднімаються Державний Прапор України та Чабанівської селищної ради.

2. Пленарне засідання селищної ради розпочинається та закінчується виконанням гімну України.

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно відповід­но до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних депутатських комісій ради.

2. Засідання чергової сесії селищної ради розпочинається о 10 годині, закінчується о 14 годині з перервами по 15 хвилин че­рез кожні дві години роботи. Сесія може бути продовжена за рішенням депутатів селищної ради. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів та присутніх осіб.

У разі потреби, рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацю­вання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

1. Першу сесію селищної ради скликає і веде голова Чабанівської селищної територіальної виборчої комісії Фастівського району Київської області не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноваження складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова територіальної виборчої комісії інфор­мує раду про підсумки виборів селищного голови та депутатів і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови, відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

На розгляд першої сесії обов’язково виносяться наступні питання:

 1. про результати голосування і підсумки виборів селищного голови;
 2. про результати голосування і підсумки виборів депутатів селищної ради.

За пропозицією новообраного селищного голови до порядку денного першої сесії можуть бути додатково включені наступні питання:

 1. про обрання секретаря селищної ради, затвердження заступника селищного голови;
 2. про утворення постійних депутатських комісій;
 3. про утворення виконавчого апарату ради, затвердження його структури, чисельності та ви­трат на утримання;
 4. про затвердження регламенту ради.

1. Сесія селищної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць та проводить свою роботу в порядку передбаченому ст. 46 Закону Украї­ни «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2. У разі неможливості селищним головою скликати сесію ради, сесію скликає секретар селищної ради на підставі п. 2 ч. 3 ст. 50, ч.6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Сесія селищної ради також скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

4. Секретар селищної ради за 10 днів до скликання сесії попередньо інформує депутатів селищної ради про скликання чергової сесії.

5. Розпорядження селищного голови чи пропозиції (у передбачених ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виня­ткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6. Пропозиції про скликання сесії селищної ради, подаються селищному голові із за­значенням питань із проектами документів, розгляд яких пропонується.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь бі­льше половини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями та депутатами ради.

Протоколи сесії селищної ради підписуються селищним головою, у разі його відсутності – секретарем ради.

Розділ ІІІ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ

Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надсилаються депутатам не пізніше як за три дні до відкриття чергової сесії, а у винят­кових випадках – перед початком роботи сесії.

Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку або під час чергової сесії, вносяться на розгляд селищної ради у виняткових випадках за рішен­ням ради.

Розділ ІV

ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Сесію селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості скликати сесію ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія скликається - секретарем селищної ради.

У випадку, коли сесія селищної ради скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету селищної ради, за відсутності голови та/або секретаря ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

Перед початком засідання сесій селищної ради депутати реєструються, головуючий оголошує результати реєстрації.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

 1. відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях селищної ради;
 2. оголошує заяви, повідомлення, інформацію;
 3. оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
 4. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
 5. створює рівні можливості депутатам, депутатським групам для участі в обговоренні питань;
 6. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 7. забезпечує дотримання Регламенту селищної ради всіма присутніми на засіданні;
 8. робить офіційні та інші повідомлення;
 9. забезпечує порядок в залі засідання ради;
 10. здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Для організації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Розділ V

ЗАПРОШЕННЯ НА СЕСІЮ

1. На пленарному засіданні селищної ради можуть бути присутніми депутати обласної, районної ради, голова районної державної адміністрації. При необхідності на засідання сесії селищної ради запрошуються представники політич­них партій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.

2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вно­сять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій формується список запрошених. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію. Для запрошених на сесію осіб відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

3. Запрошені повинні утриматися від публічних проявів свого ставлення до питань, які роз­глядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпоря­дженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутнім на засіданні.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

Розділ VІ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення селищної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення, бі­льшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбаченим чинним законодавством України та цим регламентом.

2. Рішення селищної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на ньому.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення ради приймаються відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань.

Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з моти­вів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судо­вому порядку.

1.Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради до­водяться до відома населення. Копії рішень ради та розпоряджень селищного голови надаються за письмовими зверненнями в порядку визначеному законодавством.

2. Копії рішень ради та розпоряджень селищного голови відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обов’язково публікуються на офіційному веб-сайті (chabany-rada.gov.ua).

Розділ VІІ

ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА

1. Час, який надається для доповіді, визначається селищною радою за прохан­ням доповідача.

2. Для співдоповіді надається до 5 хвилин, а для заключного слова до 3 хвилин. Виступаючим у дебатах надається до 3 хвилин.

3. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається 3 хвилини, але не більше 2 разів по кожному з них.

4. В окремих випадках головуючий може продовжувати тривалість виступів за згодою де­путатів.

Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він ви­ступає не з питання, що обговорюється, або порушив норми депутатської етики. Якщо виступаючий повторює те, що виголошували інші доповідачі під час обговорення пи­тання, що розглядається і головуючий на засіданні вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до доповідача з проханням ско­ротити або закінчити виступ.

Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення свого виступу до протоколу засідання. Для цього депутат зобов’язаний подати свій виступ в письмовому вигляді секретарю ради одразу ж після закінчення обговорення питання, якого цей виступ стосується.

1. Запитання доповідачу і співдоповідачу ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.

2. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

3. Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться. Після обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

Розділ VІІІ

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

На пленарному засіданні селищної ради проводиться відкрите, поіменне або таємне голосування.

1. Відкрите голосування проводиться через програмний комплекс «Ініціатива WPS» та автоматичною фіксацією ре­зультатів голосування, протокол поіменного голосування підписується лічильною комісією.

2. Під час голосування проектів документів, головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування проект рішення, який пройшов відповідну комісію. В разі, якщо рішення не прийнято, або до  проекту рішення надійшли суттєві зміни та доповнення, такий проект рішення повертається на розгляд комісії.

3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і при­йняте рішення.

4. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади селищного голови чи секретаря селищної ради. При голосуванні депутат має один голос і подає його «за» чи «проти» чи «утримався» від голосування. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням.

5. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів головуючий на засі­данні оголошує результат голосування і повідомляє про прийняття рішення.

6. Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством України при об­ранні секретаря селищної ради.

7. Для проведення таємного голосування і визначення його результату, рада відкритим го­лосуванням обирає з числа депутатів лічильну комісію та проводить поіменну реєстра­цію. До лічильної комісії не може входити селищний голова  та секретар ради. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів чле­нів комісії. Форма бюлетеня розробляється лічильною комісією та затверджується на сесії. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією. Голосування проводиться в сесійній залі. Лічильна комісія встановлює час, місце, трива­лість та порядок отримання бюлетенів. Перед голосуванням опечатується скринька.

8. Депутати запрошуються для голосування лічильною комісією по одному. Депутат отримує бюлетень для голосування, про що він ставить підпис у списку депутатів. При цьому члени лічильної комісії і сам депутат пересвідчуються, що депутат отри­мав бюлетень встановленої форми без будь-яких позначок. Після отримання бюлетеня голосуючий обов'язково заходить в кабінку для голосування, робить свій вибір, підходить до скриньки і опускає бюлетень в скриньку для голосування.

9. Після завершення голосування скринька для голосування відкривається в сесійній залі в присутності депутатів. Підрахунок голосів проводиться на столі президії. Результати голо­сування заносяться до протоколу, який підписується членами лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

10. У разі не прийняття рішення проводиться повторне голосування за ту чи іншу кандидатуру за пропозицією селищного голови.

11. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.

12. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію.

Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чіт­ко або не стосується обговорюваного питання, суперечить прийнятим рішенням, повто­рює за суттю відхилений селищною радою текст.

У разі, якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставиться на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його пе­реривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не нада­ється. У разі порушення процедури негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Розділ ІХ

ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ, ВИСЛОВЛЕНІ ДЕПУТАТАМИ НА СЕСІЇ РАДИ

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються. За дорученням селищного голови розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у місячний строк. Про результати розгляду повідомляєть­ся безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

Розділ Х

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

На засіданнях селищної ради доповідач не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити доповідача про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Після позбавлення депутата права на виступ, він має право подати свої пропозиції з питань порядку денного в письмовому вигляді в порядку передбаченому статтею 37 Регламенту.

Якщо головуючий звертається до доповідача, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Якщо доповідач перевищує час відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий позбавляє його слова.

Під час засідання сесії селищної ради депутати не повинні заважати доповідачу і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигука­ми, оплесками, вставанням, користування мобільним зв'язком тощо). Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ доповідача пе­реривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до доповідача заходів впливу, передбаче­них цим Регламентом.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування, без обговорення оголошує перерву. У таких випадках за висновком комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики головуючий може позбавити сло­ва депутата до кінця пленарного засідання. Це рішення доводиться до відома присутніх шляхом оголошення такого рішення.

Якщо депутат грубо та систематично порушує дисципліну та чинить перешкоди в проведенні пленарного засідання, головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування, без обговорення оголошує перерву. У таких випадках, за висновком комісії з питань регламенту, етики депутатів, законності та охорони правопорядку, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Розділ ХІ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Засідання сесії селищної ради протоколюється.

2. Ведення протоколу засідання сесії селищної ради здійснює секретар селищної ради або особа, що виконує його обов'язки на пленарному засіданні сесії.

3. У протоколі засідання селищної ради зазначаються:

 • дата, місце, початок, тривалість перерви і час закінчення засідання;
 • кількість депутатів, присутніх на засіданні та їх прізвища, ім'я, по батькові;
 • запрошені на сесію (присутні реєструються за бажанням);
 • питання порядку денного, внесені на розгляд;
 • зміни та доповнення до проектів рішень, які враховуються при голосуванні;
 • запити та запитання депутатів та відповіді на них, повідомлення;
 • прізвища виступаючих та короткій зміст виступу;
 • всі внесені на голосування питання;
 • повні результати голосування і прийняті рішення.

4. Якщо сесія триває кілька днів, протокол засідань складається на кожен день окремо.

     Протокол сесії селищної ради є офіційним документом, що підтверджує обговорення і прийняття рішення радою.

      Протокол сесії підписують: головуючий на пленарному засіданні, секретар селищної ради або особа, яка писала протокол, та депутати за їх бажанням.

Протокол сесії після підписання головуючим на пленарному засіданні та секрета­рем селищної ради може надаватись депутатам селищної ради для ознайомлення за їх зверненням.

Секретар селищної ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають: протокол засідання, відомості про реєстрацію депутатів, проекти документів, які розглядалися на сесії, запити депутатів, матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв'язку з розглядом питань.

Розділ ХІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

1. Суб'єктами подання проектів рішень виступають селищний голова, секретар селищної ради, постійні комісії ради, депутати ради та виконавчий орган ради.

2. Проекти рішень подаються на реєстрацію до секретаря селищної ради в одному екземплярі та в електронному вигляді.

Проект рішення повинен містити:

 1. назву документа;
 2. преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;
 3. додатки (якщо вони є);
 4. інформацію щодо суб'єкта подання, його підпис;
 5. у випадку внесення проекту рішення селищної ради, яке передбачає матеріальні чи інші витра­ти бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Після реєстрації проекту рішення та його розгляду селищним головою, секретар селищної ради протягом одного дня передає його разом із супровідними документами або електронними носіями до відповід­ної постійної комісії (постійних комісій) селищної ради, до компетенції якої (яких) належить розгляд проек­ту рішення селищної ради.

 

Постійні комісії ради до 5 днів розглядають проект рішення та готують відповідний висновок.

1. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту ради проект рішення, переда­ється до юриста виконавчого органу ради, а потім до апарату ради.

2. Апарат селищної ради готує та подає селищному голові для затвердження проект порядку денного та доповідну, де зазначають:

 1. скільки проектів рішень пройшли визначену Регламентом селищної ради процедуру підгото­вки для розгляду на пленарному засіданні ради;
 2. які проекти рішень готували за скороченою процедурою.

На пленарному засіданні селищної ради секретарі відповідних постійних комісій ради фіксують усі зауваження до проектів рішень ради, що озвучені і проголосовані на плена­рному засіданні сесії ради.

Після пленарного засідання сесії секретар селищної ради готує протокол пленарного засідання сесії селищної ради, яку підписує головуючий на пленарному засі­данні ради.

Відповідні постійні комісії селищної ради в триденний термін після пленарного засідання сесії селищної ради опрацьовують рішення відповідно до зауважень та змін, які були зафіксовані у ході проведення сесії ради, та передають їх секретарю селищної ради.

Секретар селищної ради перевіряє на відповідність протоколу, а при необхідності повертає на доопрацювання до відповідної постійної комісії ради.

Секретар селищної ради не пізніше як через 10 робочих днів після проведення пленарного засі­дання ради передає рішення на підпис селищному голові.

Обговорення питання на сесії включає:

 1. доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
 2. співдоповіді, у разі потреби, запитання співдоповідачам, відповіді на них;
 3. виступи депутатів;
 4. заключне слово доповідача та співдоповідача.

За рішенням ради може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

 

Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю присутніх голосів на даній сесії у випад­ках:

 1. якщо список бажаючих виступити вичерпано;
 2. якщо ніхто не подав заяву про надання слова;
 3. у разі закінчення визначеного для виступів часу;
 4. у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час при­йняття рішення щодо припинення обговорення, наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме протокольне рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися до виступу, але не мали змоги виголоси­ти їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

Розділ ХІІІ

ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ СЕСІЄЮ РАДИ ТА ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ ПІСЛЯ СЕСІЙНОГО ЗАСІДАННЯ

Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

При розгляді кожного питання порядку денного запропоновані проекти рішень приймаються за основу.

Рішення вступає в силу з моменту його підписання головуючим, якщо інше не обумо­влено безпосередньо в тексті рішення.

Ухвалені радою рішення оформлюються секретарем селищної ради безпосередньо під час сесії ради, підписуються головуючим на сесії в 10-ти денний термін та зберігаються в приміщенні селищної ради.

1. Копії ухвалених сесією ради рішень доводяться до відома голів комісій, виконавців та виконавчого органу ради секретарем селищної ради негайно після підписання їх голову­ючим на сесії шляхом розміщення текстів рішень на офіційному веб-сайті (chabany-rada.gov.ua).

2. Копії рішень надаються за письмовими зверненнями в порядку визначеному законодавством.

Винесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відпо­відних комісіях. Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або через виступ представника комісії.

Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про пе­рехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування голову­ючий нікому не надає слово.

Рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Розділ ХІV

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ І СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ

 

Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету вносяться головою виконавчого комітету не пізніше як за 15 днів до їх розгляду на сесії. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю предста­вників виконавчого комітету.

Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету здійснює постійна  депутатська комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на спіль­них засіданнях цих комісій за участю голів усіх інших постійних комісій. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Про затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, сели­щного бюджету, звітів або інформації про їх виконання рада приймає рішення.

Розділ ХV

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

1. Робота ради планується на поточний рік. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться селищним головою за власною ініціативою, по­стійними комісіями, депутатськими групами, депутатами.

2. На підставі внесених пропозицій, селищний голова формує план роботи та вносить на розгляд сесії ради. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які селищна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інфо­рмація щодо виконання прийнятих рішень. Рада періодично заслуховує звіт виконання плану роботи.

3. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях ради.

 

 

Розділ ХVІ

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

 

1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади. Селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

2. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону.

3. Про обрання селищного голови селищна рада приймає відповідне рішення.

4. Селищний голова:

1) виконує свої обов'язки до обрання селищного голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до Закону;

2) працює у раді на постійній основі, не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

6.  Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

7. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Чабанівської селищної територіальної громади;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

        13) Фінансовий відділ Чабанівської селищної ради є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

8. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Селищний голова щорічно звітує селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

9.  Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів Чабанівської селищної ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

10. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

11. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадках, передбачених законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану».

12. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених частиною одинадцятою статті 85 Регламенту, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

13. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

14. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Розділ ХVІІ

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради, селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо селищна рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

1. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

6) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

7) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

10) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням Чабанівської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

12) здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених;

13) реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажа­ють виступити та передає його головуючому на сесії;

14) веде облік виступаючих на сесії;

15) реєструє проекти документів, заяви, повідомлення, пропозиції та прохання депутатів, постій­них комісій, депутатських груп;

16)  забезпечує ведення протоколу сесії.

Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати пов­новаження секретаря виконавчого комітету селищної ради.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної ради.

Розділ ХVІІІ

ДЕПУТАТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Селищна рада складається з 22 депутатів, які обираються мешканцями населених пунктів селищної ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Виборчого кодексу України.

Порядок діяльності депутата селищної ради визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими чинними законодавчими актами.

Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення Чабанівською селищною територіальною виборчою комісією Фастівського району Київської області на сесії селищної ради рішення про підсумки виборів та визнання повно­важень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради наступного скликання.

Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат місцевої ради може бути в будь-який час відкликаний за народною ініціативою у встановленому Законом порядку.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Депутату видається посвідчення встановленого зразка та нагрудний знак.

1. Депутат селищної ради:

 1. представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 2. повинен підтримувати зв’язок з виборцями, місцевою організацією політичної партії, яка висунула його кандидатом у депутати місцевої ради, відповідною територіальною громадою, а також громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
 3. на час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконан­ня виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням йому заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету;
 4. зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні селищної ради. Депутат не може не брати участь у голосуванні, крім випадків, коли селищна рада приймає рішення щодо його персонально;
 5. який не може взяти участь в засіданні селищної ради, повинен завчасно із зазначенням причини, повідомляти про це селищного голову через виконавчий апарат селищної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії;
 6. у разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини плена­рних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів селищна рада може звернутись до виборців з пропозицією про від­кликання депутата у встановленому порядку;
 7. має право звернутися із запитом до селищного голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на тери­торії селищної ради;
 8. орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії ради у 10 денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою. За результатами розгляду запиту рада, при необхідності, приймає рішення;
 9. пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комі­сіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомляти депутата та раду;
 10. має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів;
 11. повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визнача­ються Конституцією України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими чинними законами, цим Регламентом;
 12. депутат забезпечується місцем в залі засідань сесії. Рада, її апарат сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.
 13. доручення депутату можуть давати: селищний голова, його заступник, голова комісії до якої де­путата обрано.

2. Кожний депутат селищної ради має право мати до двох помічників-консультантів, права та повноваження яких регламентуються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Розділ ХІХ

ПОМІЧНИКИ-КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Кожний депутат селищної ради може мати до двох помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата селищної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради, яке затверджується селищною радою.

4. Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має повну вищу освіту. Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради.

5. Помічник-консультант депутата селищної ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях селищної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на ім'я депутата селищної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата селищної ради;

3) за дорученням депутата селищної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою посадових осіб селищної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

6. Помічник-консультант депутата селищної ради зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата селищної ради;

3) за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату селищної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату селищної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту депутата селищної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву селищної ради, прізвище депутата селищної ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата селищної ради працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради, опис якого затверджується селищною радою, видається селищною радою за письмовим поданням депутата селищної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до селищної ради по закінченню повноважень депутата селищної ради або за його письмовим поданням.

Розділ ХХ

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ, ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ

Депутатський запит:

 1. депутатський запит вноситься у письмовій чи усній формі і включається в порядок ден­ний сесії, якщо надійшов до ради до затвердження порядку денного;
 2. коли запит подано депутатом після затвердження порядку денного, він вноситься в про­токол сесії і підлягає включенню в порядок денний наступної сесії;
 3. селищний голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду;
 4. орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані в установлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному за­сіданні ради;
 5. по запиту може проводитись обговорення та приймається рішення. Обговорення може бути відкрите, якщо на цьому наполягає депутат, і не менш однієї п'ятої частини депутатів від їх фактичної кількості;
 6. як правило депутатський запит вноситься на розгляд сесії у випадках, коли проблема має загальний характер, коли на депутатські звернення та запитання не отримані відповіді або відповіді не задовольнили авторів звернень, та коли запит направляється від групи де­путатів;
 7. для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

Депутатські звернення та запитання:

 1. депутатські звернення та запитання направляються посадовим особам в письмовій формі окремими депутатами чи групами депутатів;
 2. в апараті селищної ради на прохання депутатів здійснюється належне оформлення звер­нень, запитань та запитів депутатів, їх реєстрація і контроль за реагуванням на них.

Розділ ХХІ

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

1. Депутати селищної ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські гру­пи за умови, що до їх складу входять депутати за кількістю не меншою, ніж 10 відсотків від загальної кількості складу ради.

2. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

3. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

1. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, пе­редбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Порядок утворення депутатських груп:

 1. депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повнова­жень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради. Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи;
 2. депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають між собою особу, яка очолює де­путатську групу;
 3. депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи протокол зборів групи та підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу;
 4. депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
 5. організація діяльності депутатських груп визначається радою.

Розділ ХХІІ

ПРАВА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП

Депутатські групи мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 4. об'єднувати зусилля з іншими групами для створення більшості в раді чи опозиції;
 5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

1. Діяльність депутатських груп припиняється:

 1. у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 3 депу­татів;
 2. у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депу­татської групи;
 3. після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

 2. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Розділ ХХІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ ТА ЗВІТ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

 

Рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депу­татами ради їх повноважень:

 1. апарат ради забезпечує депутатів офіційними виданнями, інформаційними та довідковими ма­теріалами, надає можливість ознайомитись з рішенням ради, з розпорядженням селищного голови, розпорядженнями та рішеннями виконавчих органів ради, організовує ознайомлення депутатів ради із законодавством України, досвідом роботи інших рад, організовує допомогу з правових питань депутатської діяльності;
 2. вирішення питань організаційно-технічного та фінансового забезпечення діяльності депу­татів ради покладається на апарат ради;
 3. для ефективної роботи та виконання депутатами своїх обов'язків, постійні комісії ради, депутат­ські групи забезпечується необхідними приміщеннями, в тому числі громадськими приймальнями для роботи з виборцями, матеріалами, меблями, інвентарем, сучасною технікою, засобами зв'язку, тощо;
 4. для попереднього ознайомлення та обговорення проектів рішень, які виносяться на пленарне засі­дання, стану виконання рішень ради та вирішення організаційних питань селищним головою чи заступ­ником за його дорученням може встановлюватись депутатський день.
 5. виборці можуть надавати депутату ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з пи­тань, що випливають з потреб територіальної громади.
 6. доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання ради та її органів. Доручення депутату ради має бути підтримане більшістю учасників збо­рів;
 7. доручення виборців, виконання яких потребує прийняття рішення радою або її виконавчим орга­ном, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом до ради або її органів. Рада та її органи аналізують доручення виборців з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінан­сових можливостей, готують відповідні рішення. Депутат ради бере участь в організації виконання до­ручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради чи групи;
 8. контроль за виконанням доручень виборців здійснюється радою, її органами та депутатами ради;
 9. депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями свого округу;
 10. звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його об­рано, а також про його роботу в окрузі, про прийняті радою рішення, хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та виконання рішень, а також виконання доручень виборців округу.

Розділ ХХІV

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

 

Постійні комісії ради є органом ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, контролю за виконанням рішень ради.

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голо­ви і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. За рішенням ради про обрання постійних ко­місій голосування може проводитися в цілому про склад комісії або по кожній кандида­турі окремо, або в іншому порядку.

2. Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу постійної комісії та брати учать в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Численність комісій формується у приблизно рівній кількості.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, за­ступник селищного голови з питань діяльності виконкому, секретар селищної ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку бюджету, звіти про вико­нання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питанні, які вносяться на розгляд ради, розроблюють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та порядку, визна­ченому законом, мають право отримувати від керівників, підприємств, установ, організа­цій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Го­лова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, орга­нізаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації рішень комісії. У разі відсутно­сті голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2. Основною формою роботи комісії є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комі­сії.

3. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

 1. час, дата, місце проведення засідання;
 2. хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
 3. перелік питань для розгляду, виступаючі;
 4. прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висно­вки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю го­лосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсут­ності – заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органа­ми, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про ре­зультати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради мо­же створити підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а та­кож за дорученням ради, селищного голови, розглядаються по­стійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальним перед нею.

Селищна рада утворює постійні комісії:

 1. Постійна депутатська комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
 2.  Постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, розвитку підприємництва, благоустрою і транспорту.
 3. Постійна депутатська комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
 4.  Постійна депутатська комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, материнства та дитинства,  освіти, культури, спорту, духовного розвитку та молодіжної політики.

Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за вико­нання. У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесе­них до компетенції комісії.

1. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий комітет ради.

2. Засідання постійної комісії ради скликається при необхідності, але не рідше термінів, визна­чених Положенням про постійні комісії ради. Цим же Положенням регламентується і по­рядок ведення засідань також засідань постійних та тимчасових комісій ради.

Розділ ХХV

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Тимчасові контрольні комісії селищної ради обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначеного радою питання, що належить до повноважень ради.

Селищна рада може утворювати тимчасові і контрольні комісії у відповідності із ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається сесією ради.

Комісія вважається правомочною, якщо за її створення проголосувало не менше однієї третини депутатів.

Засідання тимчасових контрольних комісій, як правило, закриті. Депутати , які вхо­дять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені для участі в роботі спеціалісти, екс­перти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

Результати роботи тимчасової контрольної комісії оформляються довідкою, яку під­писують усі члени комісії, доводяться до відома селищного голови, а в разі потреби звіти і пропозиції тимчасових контрольних комісій розглядаються на пленарних засіданнях.

Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з мо­менту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ ХХVI

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається сесією ради. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, першого заступника селищного голови з питань роботи виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою ро­ботою, встановлені цим Регламентом для селищного голови.

Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, аналітичне, матеріа­льно-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодій і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, орга­нами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий комітет ради утворюється селищною радою. Його структура і чисельність, ви­трати на утримання встановлюються радою за поданням селищного голови, і є підзвітним і підконтроль­ним селищній раді.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ра­ди крім секретаря селищної ради.

До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження відповідно до ст. ст. 27-40 Закону України «Про місцеве само­врядування в Україні».

1. Виконавчий комітет утворює постійну комісію: адміністративну. Виконавчий комітет селищної ради за посадою очолює селищний голова.

2. Функції виконавчого комітету селищної ради:

1) Виконавчий комітет попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

 координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

2) Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений чинним законодавством) в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве само­врядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.

3) Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником селищного голови з питань роботи виконавчих органів в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4) Повноваження, пов’язані з наданням адміністративних послуг, здійснюються виконавчим комітетом селищної ради у строк, визначений чинним законодавством.

5) Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

6) Виконавчий комітет повідомляє депутатів за 10 днів про своє засідання, час і дату його проведення та порядку денного (по телефону або письмово).

Розділ ХХVII

ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  1. Селищна рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчого органу селищної ради. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчого органу селищної ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові.

  3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

  4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

Розділ ХХVІII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Особливо важливі питання, які зачіпають інтереси більшості територіальної громади, такі як встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання регулювання земельних відносин, природними ресурсами та охорони навколишнього середовища потребують обов’язкового затвердження на пленарних засіданнях селищної ради згідно з чинним законодавством.

Регламент виконавчого комітету селищної ради, положення про постійні та інші комісії приводяться у відповідність з діючим законодавством України і Регламентом селищної ради.

 Зміни і доповнення до Регламенту вносяться у відповідності з діючим  законодавством України.

Місцеві ініціативи і пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань на розгляд селищної ради, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                   Надія ГАРАГУЛЯ

 

 

         

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних